Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Disclaimer

De informatie verzonden met e-mailberichten van Waterlogic Belgium is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Waterlogic Belgium staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Waterlogic Belgium goederen en diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

De informatie bevat in mededelingen van Waterlogic Belgium is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. Ze is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze is gericht en anderen die toestemming hebben ze te ontvangen. Als u niet de beoogde bestemmeling bent, dan wordt u er hier op gewezen dat het op gelijk welke wijze openbaar maken, kopiëren, verdelen of gebruiken van de inhoud van deze informatie strikt verboden is en mogelijk onwettig kan zijn. Waterlogic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige verzending van de informatie die in deze mededelingen wordt bevat.

Op alle offertes en overeenkomsten die WaterlogicBelgium hanteert om goederen of diensten van welke aard dan ook te leveren, zijn de algemene voorwaarden van WaterlogicBelgium exclusief van toepassing. De algemene voorwaarden worden u op aanvraag onmiddellijk toegestuurd.